Bản cài đặt B29 IOS

B29

B29 bet

tải b29

Taib29.work - Trang tải game B29 IOS chính thức
HƯỚNG DẪN XÁC MINH
BƯỚC 1:
- Chọn nút "Tải Trực Tiếp IPA"
- Vào Cài Đặt (Setting)
- Vào Cài Đặt Chung(General)
- Quản lý thiết bị (Device management)
- Chọn Tin Cậy nhà cung cấp
BƯỚC 2:
BƯỚC 3:
- Trở về màn hình chính
-  Chọn biểu tượng B29 và chơi game.